Predlog programa Društva prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana za leto 2016

 

 

Stiki z državnimi organi, lokalnimi institucijami in adekvatnimi v Azerbajdžanu

 

 Intezivirati moramo sodelovanje z veleposlaništvom AZ v Ljubljani in na Dunaju, ter častnim konzulom RS v AZ,

 Ustanoviti moramo recipročno telo društva v Azerbajdžanu,

 Intenzivirati moramo delovanje novoustanovljene sekcije mladih,

 Nadaljevati projekt asfaltiranje ceste Lokve-Čepovan z otvoritvijo ob zacetku pohoda po Mihajlovi poti,

 Sodelovati moramo pri nadaljnjem urejanju grobov padlih borcev iz Azerbajdžana,

 Nadaljevati uspešno sodelovanje z Mestno občino Nova Gorica ter z vsemi občinami v RS, ki kažejo interes za sodelovanje,

 Organizirati moramo obiske predstavnikov društva pri državnih institucijah s ciljem izboljšanja sodelovanja in promocije našega društva doma in v AZ,

 Organizirati  in skrbeti za nadaljne urejanje podobe in ponudbe muzejske sobe v Šempasu.

 

 

Gospodarsko področje

 

Vzpostaviti rnorarno stike z novoustanovljeno gospodarsko zbornico SLO in AZ,

Včlanjevanje novih članov  v omenjeno zbornico,

Povezovati se bomo morali tudi z slovensko-azerbajdžanskim poslovnim klubom v Bakuju,

Organizirali bomo podjetniške interesne skupine med državama,

Povezovanje med univerzitetnimi in tehnološkimi inkubatorji v AZ in SLO,

Krepili bomo povezave med podjetji v obeh državah,

Vzpostavili bomo svetovalne mreže v kateri bo društvo delovalo kot inkubator dobrih idej in odskočna deska za vstop na tuje trge.

 

 

 

Znanstveno raziskovalno področje, univerze in šolstvo

 

Nadaljevanje krepitve izmenjav in sodelovanja med SLO in AZ izobraževalnimi institucijami, predvsem na univerzitetni ravni,

Nadaljevanje izvajanja prijav projektov preko programa EU Erasmus, ki že potekajo preko Univerze v Novi Gorici, s ciljem povečanja zanimanja študentov za študij v SLO,

Spodbujati moramo intenzivnejše sodelovanje med srednjimi šolami obeh držav, z organiziranjem izmenjav in medsebojnega spoznavanja,

 

 

Kulturno področje

 

Nadaljevati s promocijo in spoznavanjem kultur obeh narodov in z izmenjavo in organizacijo kulturnih dogodkov na obeh straneh,

V Novi Gorici (Oguz - Nova Gorica) naj oblikovali azerbajdžanski center kulture,

Organizirali naj bi podobne aktivnosti naših kulturnikov in umetnikov v AZ, (Brida, SNG Nova Gorica, Visoka Šola za umetnost UNG, Filmske fondacije, itd),

V Slo naj bi organizirali večere Azerbajdžana s predavanji, prikazovanju filmov in kulturne dneve z nastopi umetnikov, pevcev, igralcev, folklornih skupin, ipd..,

 

 

Športno področje

 

 Izvedba  športnega dogodka Mihajlov pohod v sodelovanju s Planinskim društvom in ostalimi, ki so se že dosedaj izkazali pri tej pomembni prireditvi,

 Spodbujati kontakte in izmenjave med športniki in športnimi delavci obeh narodov,

 Predstavili naj bi njihove športnike iz panog v katerih so mednarodno priznani enako naših pri njih,

 Na mladinskem nivoju spodbujati športne  kampe naših ekip v AZ in njihovih ekip v SLO in nuditi pomoč pri organizaciji,

 

 

Turistično področje

 

Organizirali bomo obisk članov drustva v Azerbajdžanu,

Razviti moramo boljše stike z njihovim turisti v SLO in vzpostaviti boljše sodelovanje z turističnimi agencijami,

Skupaj z zainteresiranimi skupinami iz AZ bomo organizirali društveni dan, letos jeseni.

 

 

 

 

Finančno področje

 

Potrebno bo najti stalni način financiranja drustva. Ena od možnosti je prijava na razpis ministrstva za kulturo AZ, ki nam omogoča v prihodnje stabilno delovanje,

Prijavljati se moramo na vse razpise za donacije, pomoči in druge oblike financiranja delovanja društva,

 

 

Stiki z javnostjo

 

Nadaljevati in oplemenititi pozitivne izkušnje iz preteklih let,

Pritegniti k delu eminentne člane nasega drustva s tega področja, ki bodo znali javnosti predstaviti naše pozitivne izkušnje,

Nadaljevati delo pri ažuriranju in urejanju spletne strani.

 

 

20-letnica diplomatskega sodelovanja obeh držav

 

Poleg že dosedaj organiziranih dogodkov na to temo, bomo v letošnjem letu še nadaljevali na vseh možnih področjih čimbolje predstaviti in obeležiti to obletnico (otvoritev Mihajlove ceste, Mihajlov pohod, srečanje članov drustva, ipd.)

 

 

 

  Arhiv programov dela