POZIV ČLANOM DRUŠTVA ZA PREDLOGE KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA DRUŠTVA

25.2.2016

 

 

Člane društva vabimo, da do 10.3.2016 predlagajo kandidate za novega predsednika, ki ga bomo volili na Občnem zboru društva 6.4.2016.
Kandidati morajo do 10.3.2016 predložiti tudi program dela društva SLO-AZ. 
Kandidature in programe dela pošljite po elektronski pošti na naslov: mladen.franko@ung.si ,
ali z redno pošto na sedež društva: 

 

Društvo prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana
Grad Kromberk, 
Grajska 1, 
Kromberk, 
5000 Nova Gorica 

 

 

         Mladen Franko,
         podpredsednik društva