O DRUŠTVU

Je prostovoljno, neodvisno, nestrankarsko, interesno društvo, ki vzpostavlja prijazen in prijateljski odnos med državljani in institucijami iz Republike Slovenije z državljani in institucijami Republike Azerbajdžan. V medsebojnem zaupanju si prizadeva graditi družbene, kulturne, gospodarske, izobraževalne, znanstvene in športne stike in odnose. Društvo je bilo ustanovljeno 11. avgusta 2010 na pobudo Društva seniorjev za Severno Primorsko. Deluje na območju Republike Slovenije. Trenutno ima društvo 122 članov iz Slovenije ter 13 fizičnih iz tujine. Člani so fizične in pravne osebe.

CILJI DRUŠTVA 

  • Preko državnih institucij in v neposrednih stikih z društvi v  Azerbajdžanu posredovati možnosti za hitrejši razvoj gospodarskih in drugih odnosov, ki bodo temeljili na doseženem zaupanju;
  • Vključitev gospodarskih in drugih subjektov iz Slovenije v vse oblike delovanja društva.

»V društvu azerbajdžansko-slovenskega prijateljstva se kaže medsebojno spoštovanje in pozornost med narodoma«, predsednik Azerbajdžana Ilham Alijev v pozdravnem govoru na Brdu junija 2011.

Rokovanje predsednika Azerbajdžana Ilhama Alijeva in predsednika društva Ivana Bašina, Šempas 2011.

NAMEN DRUŠTVA

Namen društva je povezati različne zainteresirane institucije, gospodarske družbe in njihova združenja, kulturne in umetniške institucije, posameznike, raziskovalne institucije, športne organizacije ter druge sorodne organizacije iz Slovenije z ustreznimi organizacijskimi subjekti v Azerbajdžanu z namenom:

  • medsebojne gospodarske, kulturne, športne in druge izmenjave;
  • vzpostavitve gospodarskih odnosov in povečanja blagovne menjave med poslovnimi subjekti obeh držav.